• #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
   
Priznavanje nacionalne manjine
SRBI ZAHTEVALI PRIZNAVANJE SRPSKE NACIONALNE MANJINE I UČENJE NA SRPSKOM JEZIKU

Ljubljana. 27. Maja - Dr. Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu stigla je u službenu posetu Republici Sloveniji, gde se je na Ambasadi Srbije isti dan sastala sa predsednicima srpskih društava iz Slovenije. Zbog male dvorane u prostorijama Ambasade u kojoj su se održavali susreti sa direktoricom članovi ambasade su bili primorani da susrete sa direktoricom rasporede u tri grupe. U prvoj grupi su nastupili predsednici Saveza srpskih društava Slovenije (15.) i njihovih zamenika) i predsednici društava koja nisu učlanjena u nijedan savez. U drugoj grupi su bili predsednici Saveza srpske dijaspore Slovenije a u trećoj članovi društava koja ne pripadaju nijednom savezu.

Posle pozdrava njegove ekselencije Ambasadora Radovanovića i uvodnog izlaganja gospođe Drašković o aktuelnoj situaciji u Srbiji i cilju njene posete srpskoj nacionalnoj zajednici u Sloveniji te institucijama Slovenije, su predsednici srpskih društava u Sloveniji i SSDS izneli svoje stavove o otvorenim i nerešenim pitanjima Srba u Sloveniji.Nikola Todorović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu iz Slovenije je u svom izlaganju ocenio da ova poseta predstavlja prekretnicu u dosadašnjim odnosima između srpskih društava u Sloveniji i institucija matične države, jer su na ovom sastanku uzeli učešće oni predstavnici srpskih društava, koji su već odavno uložili deo sebe za očuvanje srpskog identiteta, kulture i nacionalne pripadnosti. »Slovenija je država, koja je imala strategiju svoga razvoja i znala šta hoće dugo godina pre osamosvajanja, a ušla je u EU relativno lako u čemu smo joj i mi pomogli, jer u vreme pristupanja niko nije obavestio Evropske institucije da u Sloveniji postoje otvorena i nerešena statusna pitanja naroda nekadašnje zajedničke države. Srbi u Sloveniji smo imali do osamosvajanja Slovenije učenje srpskog jezika ićiriličnog pisma u 5. ili 6. razredu OŠ, i to u svim školama širom Slovenije. Imali smo učenje zajedničke istorije i kulture, gde smo mogli kao lektiru da izučavamo i naše književnike i pesnike, a takođe imali smo školu u kojoj se je od 1. do 8. razreda predavalo na srpskohrvatskom jeziku, što od 1991. godine više nemamo« podsetio je Todorović.

»Srpska kulturna i druga društva zajedno sa roditeljima dece, pokušavaju sačuvati od zaborava makar deo svoje kulture. Srpski jezik i ćirilično pismo su ostali na brizi roditelja izvan institucionalne brige matične i domicilne države, a to je premalo. U velikoj zabludi su oni, koji misle da će se sačuvati identitet srpskoga naroda u Sloveniji bez odgovarajuće strategije i konkretnih mera matične i domicilne države. U Sloveniji nemamo nijednog časopisa na srpskom jeziku. Jedine »žive« srpske novine u Sloveniji su »ŠTAJERSKE NOVOSTI«, koje već osam godina 365 dana u godini izdaje Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica iz Maribora.«, istakao je Nikola Todorović.

Nejedinsto i srpske suete su najveći protivnik i smetnja, kada je reč o ostvarivanju statusa srpske nacionalne manjine u Sloveniji, što je prevashodni cilj srpskih kulturnih i drugih društava. Ali nejedinstvo nije jedina srpska specijalnost, jer slične nesuglasice imaju i društva drugih naroda, razlika je u tome da oni to rešavaju efikasnije. Strategija za dijasporu i Srbe u regionu se mora menjati, jer Srbija mora prepoznati da je i njen interes, jaka i organizovana Srpska nacionalna zajednica u državama okruženja. U tom pogledu su ohrabrujuće poruke predsednika Nikolića, kada kaže da Srbija treba složnu dijasporu, što treba razumeti i za Srbe u Sloveniji, jer jedino ujedinjeni Srbi mogu pomoći u popravljanju ugleda Srbije, ali i svoga ličnog statusa. Takođe je vrlo važna poruka predsednika Nikolića da bez uključivanja Srba u politički život domicilne države nema vidnijeg napredka u društvenom životu Srba i tu poruku Srbi u Sloveniji trebaju realizovati. Na koji način će se to dogoditi, je stvar procesa, koji će se odvijati u vremenu koje dolazi.Na kraju su svi predstavnici Srba čestitali Slavki Drašković, da je prvi političar koji je dolaskom u Sloveniju prvo posetio Srbe. Zajednički dogovor direktorice Drašković, ambasadora Radovanovića i predstavnika Srba je bio da ovakvih plodnih sastanaka mora biti što više.

 

Tekst i foto: Rade Bakračević

« nazaj
komentar Komentirajte prvi ovu objavu

Komentar*:

Objave
POVEZAVE
Prevoznistvo Pepe Kancelarija RS