• #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
   
Dramska sekcija
Dramska sekcija društva nastala je na iniciativu najmlađih članova društva SKD Sloga početkom 2009 godine.

U tom kratkom periodu članovi sekcije pripremili su dvije igre, sa kojima su uveličale zabave našeg društva. Prva igra pod nazivom "Ženo, i ja bih bio predsednik SKD Sloge" svoju je premieru doživjela na dočeku Pravoslavne nove 2009 godine, dok je druga drama "Život jedne porodice sa juga te odrastanje njihove dece" sastavljena u drugoj polovici iste godine. Svoje nastupe sekcija je prikazala i na nekim drugim manifestacijama, koje su organizovala naša prijateljska društva širom Slovenije.

Prvi nastup naše dramske sekcije u slici i rječi:

Zeno i ja bih bio predsednik SKD Sloge.pdf

« nazaj
Sekcije
POVEZAVE
Prevoznistvo Pepe Kancelarija RS